Manuele lymfedrainage is een oppervlakkige massage, gericht op het stimuleren van de lymfeafvoer en het verminderen van het aanwezige lymfoedeem. Daarnaast bevordert deze massagetechniek de aanmaak van nieuwe, kleine en oppervlakkige lymfevaatjes. Verhardingen in het oedeemgebied worden met diepere massagegrepen verminderd.

Wanneer wordt manuele lymfedrainage toegepast?

Manuele lymfedrainage wordt alleen toegepast wanneer er sprake is van lymfoedeem. Deze massagetechniek maakt deel uit van oedeemtherapie en wordt altijd in combinatie met zwachtelen of therapeutische elastische kousen ingezet.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Afhankelijk van de hoeveelheid oedeem wordt in de beginfase intensief behandeld, soms wel drie keer per week. Zodra het oedeem vermindert, neemt ook de behandelfrequentie af. De totale duur van de therapie verschilt per persoon. We streven ernaar zo snel mogelijk het oedeem te verminderen door vakkundig en effectief te behandelen binnen uw belastbaarheid.

NB We leren u zelf ook bepaalde massagegrepen aan. Zo kunt u thuis actief bijdragen aan oedeemvermindering.